Co Vám mohu nabídnout

 • Krizovou i dlouhodobou intervenci v obtížných životních situacích (řešení partnerské krize, vyrovnávání se s rozchodem či rozvodem, vyrovnávání se se ztrátou blízké osoby, vyrovnávání se se ztrátou zaměstnání, ...).
 • Pomoc s náhledem na otázky, které Vás trápí (depresivní stavy, úzkosti, tréma, nízká sebedůvěra, pocity viny, pocity méněcennosti, ...).
 • Psychologickou diagnostiku.
 • Pomoc s osobním růstem a snahou dozvědět se o sobě více.
 • Trénink kognitivních funkcí (trénink paměti, pozornosti, exekutivních funkcí ...).
 • Pedagogicko-psychologickou pomoc žákům a studentům při výukových obtížích.
Psychologické poradenství
Mgr. Lenka Peterková

Psycholog - Brno - Psychoterapie

Jak mne kontaktovat

K první konzultaci se můžete objednat telefonicky nebo e-mailem.

Tel: (+420) 777 637 068

Email: peterkova@brnopsycholog.cz

Samozřejmostí je ...

 • Zachování důvěrnosti sdělených informací.
 • Respektující a podporující přístup, bezpečné prostředí.
 • Individuální přístup ke každému klientovi a k tématům se kterými přichází.
 • Důvěra ve schopnosti klienta a reflexe jeho témat.
 • Při sezeních si klient sám určuje témata, která chce aktuálně probírat, míru sdělení i četnost dalších setkávání.