Vzdělání

  • Jsem absolventkou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, oboru Psychologie.
  • V současné době navštěvuji postgraduální studium Klinické psychologie na Masarykově univerzitě.
  • Jsem absolventkou tříletého výcviku v Transakční analýze (realizovaného Českou asociací transakční analýzy, akreditováno Českou psychoterapeutickou společností a MŠMT ČR).
Psychologické poradenství
Mgr. Lenka Peterková

Psycholog - Brno - Psychoterapie

Lenka Peterková

Praxe

  • Věnuji se psychologickému poradenství formou individuálních sezení již několik let.
  • Od roku 2008 jsem pracovala v pedagogicko-psychologické poradně. Práce zde zahrnovala především psychologickou diagnostiku a terapeutickou intervenci pro děti ve spolupráci s jejich zákonnými zástupci a školou.
  • Od roku 2009 současně pracuji individuálně i skupinově s klienty po poranění mozku, se kterými se zaměřuji na neuropsychologickou rehabilitaci kognitivních funkcí.