Trénink kognitivních funkcí

Deficity kognitivních funkcí mohou mít různou podobu a mohou značně komplikovat život jedince. Kognitivní funkce nám umožňují vnímat a zpracovávat informace kolem nás. Jsou zcela nezbytné pro každodenní život a zahrnují především tyto schopnosti: pozornost (koncentrace, selekce, rozdělení pozornosti), paměť (krátkodobá i dlouhodobá paměť, pracovní paměť,…), exekutivní funkce (plánování, řešení problemů, schopnost organizace a náhledu), porozumění, rozponávání, logické myšlení , verbální schopnosti (porozumění i tvorba řeči) a další schopnosti důležité pro každodenní fungování ve světě.
Psychologické poradenství
Mgr. Lenka Peterková

Psycholog - Brno - Psychoterapie

Jak mne kontaktovat

K první konzultaci se můžete objednat telefonicky nebo e-mailem.

Tel: (+420) 777 637 068

Email: peterkova@brnopsycholog.cz

Trénink probíhá individuální či skupinovou formou a zaměřuje se především na:
  • Paměť
  • Pozornost
  • Verbální schopnosti
  • Logické myšlení
  • Exekutivní funkce
  • Prosotorová představivost
Při tréninku jsou využívány především počítačové programy neuropsychologické rehabilitace (Neurop-2, N-back, HappyNeuron), ale take paměťové a logické úlohy typu tužka-papír.